Новини проекту
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
УВАГА! РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Чи подобається сайт?
Всього 80 чоловік

Рада профілактики

Дата: 1 лютого о 20:12, Оновлено 3 березня о 17:20

ПЛАН засідань Ради з профілактики щодо попередження правопорушень серед учнів на 2017-2018 н.р.

Мета: попередження протиправної поведінки учнів комплексу, профілактика куріння та вживання алкогольних, токсичних і наркотичних речовин, профілактика травматизму, аморальної поведінки батьків і учнів, активізація виховної позиції батьків.

Вересень

1. Знайомство з Положенням ради з профілактики правопорушень 

2. Затвердження плану роботи ради з профілактики правопорушень на 2017-2018 н.р..

3. Розгляд подання класних керівників про постановку на внутрішкільний облік учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

4. Про хід Всеукраїнського рейду „Урок” в комплексі. Аналіз охоплення освітою дітей шкільного віку, що проживають у мікрорайоні навчального закладу.

5. Закріплення індивідуального шефства над «важкими» підлітками.

Жовтень

1. Зайнятість в позаурочний час учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2. Організація рейдів під час осінніх канікул.

3. Профілактична робота з учнями, які постійно запізнюються на уроки.

4. Про хід місячника «Про дотримання законодавства про загальну середню освіту».

Листопад

1. Поведінка та успішність учнів ВШО, групи ризику, дітей СЖО.

2. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

3. Рейди в сім’ї учнів, що стоять на обліку.

4. Запрошення учнів - порушників дисципліни і порядку.

Грудень

1. Результати проведення тижня права.

2. Суспільна активність учнів із девіантною та делінквентною поведінкою.

3. Профілактична робота з дітьми, які схильні до пропусків навчальних занять.

4. Аналіз ведення щоденників - спостережень за учнями відповідних категорій.

5. Організація рейдів під час зимових канікул.

Січень

1. Статистичний звіт злочинів і правопорушень за 2017 рік.

2. Комплексна оцінка становища дітей, що знаходяться в СЖО. Підсумки рейдів під час зимових канікул.

3. Стан та реалізація планів допомоги дітям, які перебувають в соціально-небезпечному положенні.

4. Співбесіда з невстигаючими учнями за підсумками І півріччя.

5. Коригування банку даних про дітей, які потребують особливого контролю.

Лютий

1. Профілактична робота з порушниками режиму школи.

2. Інформація класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

3. Наслідки проведення загальношкільного рейду «Урок». Шляхи впливу на учнів, які постійно запізнюються.

4. Аналіз правової обізнаності учнями 6-9 класів їх батьків та вчителів.

5. Експрес – діагностика залежить та соціально-неадекватної поведінки учнів.

Березень

1. Робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків, де відсутній контроль за дитиною.

2. Аналіз роботи класних керівників з учнями та сім’ями, які потребують корекційного педагогічного впливу.

3. Відвідування уроків з метою вивчення роботи з «важкими» учнями на уроці.

Квітень

1. Соціальна адаптація важковиховуваних підлітків у процесі трудової діяльності.

2. Роль сім'ї у формуванні інтересів дітей до вибору майбутньої професії.

3. Моніторинг професійної визначеності випускників 9 класу.

4. Заслухати класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

5. Надання рекомендацій педагогам щодо спілкування з дітьми схильними до правопорушень.

Травень

1.Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів, які потребують особливого педагогічного контролю та дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

2.Аналіз роботи ради з профілактики правопорушень та бездоглядності за 2017-2018 н.р.

Червень, липень, серпень.

1. Контроль проходження літньої практики дітьми «групи ризику» та ВШО.

2. Контроль зайнятості дітей СЖО, «групи ризику», ВШО.

3. Збір інформації про професійні визначення випускників 9-го класу

Постановка учнів на внутрішньошкільний облік спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Примірним положення про загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. № 778), Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284), Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 27 березня 2001 р. № 159.

Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:

невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;

неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;

жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;

знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);

вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність;

вживання алкоголю, паління.

Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється Радою профілактики правопорушень за наявності:

заяви класного керівника або соціального педагога;

характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником , психологом, соціальним педагогом школи;

акта обстеження умов проживання неповнолітнього;

довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;

виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);

доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік неповнолітнього .

Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний облік на засіданні Ради профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо.

Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік , або відмова, фіксується у протоколі засідання Ради профілактики правопорушень із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішньошкільний облік в протоколі зазначаються:

терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;

залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;

форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;

виявлення здібностей дитини та клопотання перед закладами позашкільної освіти, щодо відвідування гуртків, за місцем проживання з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з учнем; у випадку відвідування інших гуртків, надання характеристики на учня керівником гуртка з рекомендаціями для загальноосвітнього навчального закладу.

Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку учня може бути

покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік :

ліквідація неуспішності;

відсутність пропусків навчальних занять;

закінчення загальноосвітнього навчального закладу;

зміна місця навчального закладу.

Рішення про зняття з внутрішньошкільного обліку учнів приймається Радою профілактики правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.

Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішньошкільному обліку , покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в загальноосвітньому навчальному закладі.

Робота з учнями, схильними до правопорушень

                      https://drive.google.com/file/d/1-A-kaeBVNvrrQnJY0PnTtyIer2QzAC6Q/view?usp=sharing

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.