Новини проекту
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції!
УВАГА! АКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
УВАГА! РОЗІГРАШ ПОДАРУНКІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
Програма «Різдвяний табір в Чехії - Німеччини - Австрії»
Результати розіграшу подарунків до Дня працівників освіти!
VTG STUDY Канікули в Празі
VTG STUDY Вступ до творчих ВНЗ
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти!
Спільна пропозиція E-Schools та МійКлас
Голосування
Чи подобається сайт?
Всього 80 чоловік

Нормативно- правове забезпечення

Дата: 1 квітня о 17:05, Оновлено 13 липня о 12:18

2018-2019 н.р.

ПРОГРАМА  II  ступеня  для  дітей  з 

особливими потребами  спеціальних закладів

https://drive.google.com/file/d/1SL63CKapzoUG-wdWgghSPX9NG98IiS1L/view?usp=sharing

Типові штатні нормативи ЗЗСО: що змінилося, що з’явилося

https://drive.google.com/file/d/1qn_8cL0soBrjdzywuaqJGuqbeONjD7wH/view?usp=sharing

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII (далі — Закон № 2246) з 01.01.2018 розмір прожиткового мінімуму працездатної особи (далі — ПМПО) становить 1762 грн. Тож із 01.01.2018 розмір базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду також 1762 грн.

Зміна розміру показника вплинула на визначення ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників бюджетних установ, оскільки ставки заробітної плати, посадові оклади їм розраховують шляхом множення ставки (посадового окладу) працівника 1-го тарифного розряду (1762 грн) на відповідний тарифний коефіцієнт.

У статті 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР і ст. 96 КЗпП від 10.12.1971 № 322-VIII встановлено, що розмір мінімального посадового окладу (тарифної ставки) працівника не може бути меншим ПМПО на 1 січня календарного року.

Схеми та розміри тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ визначені в наказі МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

Постановою КМУ «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» від 11.01.2018 № 22(далі — Постанова № 22) підвищені ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

Розгляньмо, які зміни відбулися в оплаті праці заступників директора з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Нагадуємо, що чинними умовами оплати праці посадові оклади заступників керівників закладів освіти не визначені. Їх розраховують на основі посадового окладу директора.

Посадовий оклад директора

Розгляньмо, як установлюють посадові оклади керівникам закладів загальної середньої освіти відповідно до схем тарифних розрядів, що затверджені Наказом № 557.

Посадовий оклад директору визначають щорічно під час тарифікації за обліковим складом учнів на початок навчального року (пп. «а» п. 19 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102далі — Інструкція № 102).

Якщо контингент учнів протягом навчального року збільшився або зменшився, посадовий оклад керівникові, установлений станом на 1 вересня, не змінюється (п. 21 Інструкції № 102).
 

До визначеного посадового окладу директора додають доплати й надбавки, передбачені за цією посадою чинним законодавством, а також встановлюють підвищення.

Посадовий оклад заступника директора

Заступникам директора закладу загальної середньої освіти посадові оклади встановлюють на 5-15% нижче від посадового окладу директора. Право встановлювати конкретний посадовий оклад заступнику належить директору відповідно до пункту 4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Розгляньмо, як встановлюють посадовий оклад заступнику директора школи, який не має педагогічного навантаження.
 

Приклад

Розмір посадового окладу заступнику директора школи визначений на рівні 90% посадового окладу директора. Оклад директору встановлений за 18-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки. Стаж педагогічної роботи директора ― 25 років, а заступника ― 17. У закладі функціонує дві групи продовженого дня (ГПД). Надбавка за престижність праці цим працівникам ― 20% посадового окладу.

Складові заробітної плати Розрахунок, грн Підстава
директор заступник директора
Посадовий оклад та підвищення 5656,00
5656,00 × 10 % =
= 565,60
5656,00 × 90% = 5090,40
5090,40 × 10% = 509,04
Додаток 7 Наказу № 557
Підвищений посадовий оклад 5656,00 + 565,60 =
= 6221,60
5090,40 + 509,04 =
= 5599,44
Постанова №22
Підвищення окладу за роботу ГПД 5656,00 × 5% =
= 282,80
5090,40 × 5% = 254,52 Пункт 35 Інструкції № 102
Новостворений посадовий оклад 6221,60 + 282,80 =
= 6504,40, або 6504
5599,44 + 254,52 =
= 5853,96, або 5854
Пункт 34 Інструкції № 102
Надбавка за вислугу років 6504,00 × 30% =
=1951,20
5854 × 20% = 1170,80 Пункт 1 Постанови № 78
Надбавка за престижність праці 6504,00 × 20% =
=1300,80
5854 × 20% = 1170,80 Пункт 1 Постанови № 373
УСЬОГО заробітна плата 6504,00 + 1951,20 +
+ 1300,80 = 9756
5854,00 + (1170,80 × 2) =
= 8195,60
Розрахунково

Отже, посадовий оклад заступнику директора встановлюють у відсотках від схемного посадового окладу директора, а доплати, підвищення і надбавки, які йому належать, до уваги не беруть. Підвищення за роботу груп продовженого дня визначають з посадового окладу, встановленого Наказом № 557.

Постановою КМУ від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 01.01.2018, внесли зміни до постанови КМУ «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.11 № 373. Граничний розмір надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування, тобто всім педагогічним працівникам, збільшили з 20% до 30% ставки заробітної плати (посадового окладу). Визначений також і мінімальний розмір цієї надбавки, яка становить не менше 5%.

Заступники директора можуть виконувати викладацьку, гурткову роботу в цьому самому закладі освіти з педагогічним навантаженням 9 год на тиждень (360 год на рік), а в сільській місцевості за відсутності вчителів з певних предметів — не більше 12, якщо за основним місцем роботи вони одержують повний посадовий оклад (п. 91 Інструкції № 102). За цю норму годин оплачують понад основний посадовий оклад у порядку, передбаченому для учителів, відповідно до п. 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

+

Педагогічне навантаження заступник директора може виконувати як в основний робочий час, так і позаробочий.

                                              

Обґрунтування змін Галузевої угоди на 2016–2020 рр.

Низка змін, які відбулися в законодавстві, які випливають з норм Законів України «Про освіту», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про вищу освіту», змін до Бюджетного кодексу України тощо, потребувала відповідного відображення через домовленості Сторін у Галузевій угоді. Прийняті Кабінетом Міністрів України постанови від 22.01.2018: № 22 — про підвищення на 10% посадових окладів та ставок заробітної плати педпрацівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції № 23 — про збільшення до 30% граничного розміру надбавки за престижність педагогічної праці педагогічним працівникам з розмежуванням їх у часі залежно від педагогічних посад, типів закладів освіти, предметів навчального плану та запровадження нижньої межі надбавки в розмірі 5%, 

— ► призвели до конфліктних ситуацій в трудових колективах та зниження розміру надбавки порівняно з домовленостями Сторін, зафіксованими в Угоді. До знецінення праці кваліфікованих працівників та до порушення міжкваліфікаційних співвідношень призвело введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 № 1774-VIII та включення до розміру мінімальної заробітної плати надбавок, доплат, винагороди, премій. Залишки освітньої субвенції Нова формула розподілу освітньої субвенції: не відображає пропорційний, диференційований розподіл обсягу освітньої субвенції залежно від потреб ЗЗСО на оплату праці педагогічних працівників не враховує фактичну кількість ставок вчителів, зокрема при поділі класів на групи під час вивчення окремих предметів. Необхідні зміни до постанови КМУ від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників ЗЗСО та інших, оплата праці яких здійснюється за рахунок субвенції, та неприпустимості використання її залишків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Наявність залишків освітньої субвенції неприпустима. Використання залишків має здійснюватися за цільовим призначенням, а саме на: виплату надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи преміювання надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам ЗЗСО та інших закладів освіти — 

► у повному обсязі з використанням граничних норм законодавчих актів з питань оплати праці. Потребує законодавчого врегулювання питання забезпечення освітньою субвенцією ЗЗСО з чисельністю учнів до 25 осіб задля забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання, порушеного Законом України від 24.12.2015 № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Необхідні спільні дії соціальних партнерів для передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання ЗЗСО у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з оновленням та модернізацією їх матеріально-технічної бази, а також її розподілу між відповідними місцевими бюджетами. Вимагає забезпечення при прийнятті бюджетів належними обсягами видатків для: фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідними для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів, їх збільшення закладам вищої освіти для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб забезпечення видатками на підготовку кадрів вищими закладами освіти, потрібними для дотримання трудових прав працівників, створення необхідних умов навчання та праці. Неузгоджені кадрові питання та питання оплати праці педагогів Мають бути вжиті заходи для внесення змін до законодавства щодо: встановлення скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами й групами збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам ЗДО комбінованого типу, з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами. Потребує врегулювання питання тривалості робочого часу учителів-дефектологів, учителів-логопедів, практичних психологів навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів за нормами, передбаченими для цих працівників спеціальних шкіл-інтернатів. Необхідні кроки на посилення кадрового потенціалу органів управління освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад. Як забезпечити ефективне управління освітою в ОТГ Необхідно забезпечити підвищення з 01.01.2017 на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, посади яких зазначено в примітках до Схем тарифних розрядів, затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557. Потребує вжиття заходів для безумовного дотримання на місцях: норм постанови КМУ від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, —

► щодо встановлення доплати вчителям за завідування навчальними кабінетами без будь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру цієї доплати конкретному педагогічному працівникові. Доплати за роботу в інклюзивних класах (групах), які запроваджено Урядовою постановою № 72 замість підвищень ставок заробітної плати за аналогічну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами в спеціальних школах-інтернатах, мають здійснюватися максимальному розмірі 20% ставки заробітної плати. Потрібно диференціювати заробітну плату тим працівникам, які її отримують на рівні мінімальної, шляхом встановлення надбавок, доплат та премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів. Необхідно забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі, як це рекомендовано для педагогічних працівників. Необхідно врегулювати питання встановлення доплати вчителям за керівництво філією ЗЗСО з чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної плати, як це передбачено для початкових шкіл з такою ж наповнюваністю. Потребує вирішення питання підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, у найкоротші терміни впродовж 2018 року, зокрема шляхом проведення на місцях відповідної роботи з депутатами місцевих рад щодо: збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ освіти встановлення «регіональних надбавок» у розмірі 10%, який передбачено постановою Уряду № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Має бути забезпечено встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі.

Вимагають підвищення розміри посадових окладів науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників закладів вищої освіти, зокрема з числа осіб, які мають освітній рівень бакалавра, а також тренерів-викладачів та інших працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Надання інших гарантій педагогам Мають вживатися заходи для реалізації передбачених статтями 51, 57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних працівників щодо їх сертифікації, оплати праці, забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей, а також недопущення їх звуження. Потребує приведення у відповідність з законом «Про освіту» пенсійне законодавство в частині забезпечення права педагогічних працівників на пенсію за вислугу років. Необхідно вирішити питання щодо: перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і наукових працівників відновлення права наукових і науково-педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. Потребує більш посиленої відповідальності Сторін при виконанні домовленостей Галузевої угоди щодо: погодження проектів законодавчих актів неприпустимості прийняття актів в односторонньому порядку спрямування на місця нормативно-правових, інструктивних документів без їх узгодження Сторонами. Які зміни внесені до Галузевої угоди на 2016–2020 рр. Саме на вирішення зазначених вище проблем спрямовано відповідні домовленості у відповідних зобов’язання Сторін у Галузевій Угоді між МОН України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016–2020 роки, що викладена в новій редакції від 19.04.2018 року та зареєстрована у Міністерстві соціальної політики України 01.06.2018 за № 16. Цими змінами змінено назви типів навчальних закладів на відповідні заклади освіти. Зміни у розділі 3 «Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі» Змінено домовленості Сторін та доповнено угоду наступними підпунктами пункту 3.3 Угоди, якими МОН та ЦК Профспілки зобов’язалися вживати заходи для:

3.3.2. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів закладів професійно-технічної освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

3.3.3. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту».

3.3.4. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції.

3.3.5. Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами», з тим, щоб обрахунки за її складовими були максимально наближені до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників.

3.3.6. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі.

3.3.7. Недопущення утворення залишків освітньої субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти та інших закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці.

3.3.8. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалежно від їх місця проживання. 3.3.9. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу між відповідними місцевими бюджетами. 3.3.10. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти.

3.3.11. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб.

3.3.12. Забезпечення видатків на підготовку кадрів вищими закладами освіти (III-IV рівнів акредитації), необхідних для дотримання трудових прав працівників, створення необхідних умов навчання та праці.

3.3.13. Посилення кадрового потенціалу органів управління освітою та методичних служб об’єднаних територіальних громад. В пункті 3.4 Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів та установ освіти і науки, відповідним профспілковим органам вживати заходів для: 3.4.2. Забезпечення фінансування галузі освіти у повному обсязі не менше 7% внутрішнього валового продукту відповідно до статті 78 Закону України «Про освіту». 3.4.3. Передбачення видатків освітньої субвенції в обсягах, необхідних для своєчасної і в повному розмірі оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, які оплачуються за рахунок освітньої субвенції, належного щомісячного її розподілу. 3.4.4. Ефективного розподілу освітньої субвенції для максимального наближення його обсягів до потреб закладів на оплату праці педагогічних працівників, удосконалення формули розподілу освітньої субвенції, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». 3.4.5. Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» щодо обов’язкового спрямування освітньої субвенції виключно на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших, яка здійснюється за рахунок субвенції, спрямування її залишків на оновлення матеріально-технічної бази лише за умови виплати їм надбавок, доплат, винагороди, допомоги на оздоровлення та інших виплат у повному, максимальному розмірі. 3.4.6. Недопущення утворення залишків субвенції, їх використання за цільовим призначенням для виплати надбавок «за престижність педагогічної праці» в максимальних розмірах, встановлення надбавок за складність, напруженість, за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, преміювання, надання допомоги для вирішення соціально-побутових проблем педагогічним працівникам закладів освіти в повному обсязі з використанням граничних норм нормативно-правових актів з питань оплати праці.

3.4.7. Забезпечення освітньою субвенцією закладів загальної середньої освіти з чисельністю учнів до 25 осіб з метою забезпечення трудових прав педагогічних працівників, недопущення їх вивільнення та дотримання конституційного права дітей на отримання повної загальної середньої освіти незалено від їх місця проживання. 3.4.8. Передбачення в Державному бюджеті на відповідний рік додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів загальної середньої освіти у повному обсязі з урахуванням потреб, пов’язаних з їх оновленням та модернізацією, а також її розподілу. 3.4.9. Забезпечення при прийнятті місцевих бюджетів обсягів видатків на фінансування закладів вищої, післядипломної, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти у повному обсязі, зокрема необхідних для першочергової виплати заробітної плати працівникам цих закладів та установ освіти. 3.4.10. Збільшення обсягів видатків закладам вищої освіти, необхідних для забезпечення фінансування коледжів, технікумів, училищ, які є їх структурними підрозділами без права окремих юридичних осіб. 3.4.11. Розширення кола стипендіатів на отримання академічних стипендій. 3.4.12. Забезпечення гарантій студентам на пільговий проїзд у транспорті відповідно до гарантій, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту», зокрема щодо проїзду у приміському і міжміському автомобільному транспорті, та відновлення права на пільговий проїзд для учнів професійно-технічних закладів освіти у статті 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні».

Зміни в розділі 5 «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

У пункті 5.1.12 Міністерством освіти і науки України взято зобов’язання вжити заходів для внесення змін до порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на виплату академічних стипендій в частині забезпечення права закладів вищої освіти надавати матеріальну допомогу студентам та здійснювати їх заохочення відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення». Домовленості, передбачені пунктом 5.2, доповнено підпунктами, згідно з якими Сторони Угоди : 5.2.11. Вживатимуть заходів для внесення змін до законодавства щодо встановлення: скороченої тривалості робочого часу практичних психологів закладів дошкільної освіти комбінованого типу та соціальних педагогів закладів освіти (груп, класів) для дітей з особливими освітніми потребами; для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; з інклюзивними класами та групами збільшення тривалості щорічної основної відпустки вихователям-методистам та іншим працівникам закладів дошкільної освіти комбінованого типу, з групами компенсуючого типу та з інклюзивними групами.

5.3. Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки: 5.3.6. Забезпечити призначення керівників комунальних закладів загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника, профспілкового комітету, громадського об'єднання батьків учнів (вихованців) та громадського об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого засновником на підставі Типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Не допускати припинення безстрокового трудового договору з керівниками комунальних закладів освіти, зокрема у зв’язку зі зміною засновника.

5.3.25. Встановлювати тривалість робочого часу учителів-дефектологів, учителів-логопедів, практичних психологів навчально-реабілітаційних та інклюзивно-ресурсних центрів за нормами, передбаченими для цих працівників спеціальних шкіл-інтернатів. Доповнено зобов’язаннями пункт 5.4, згідно з якими ЦК Профспілки вживе заходів щодо:

5.4.4. Здійснення контролю за призначенням заступників керівника, педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти на вакантні посади та звільнення їх з посад керівником цього закладу, оголошенням конкурсу на вакантні посади відповідно до чинного законодавства.

5.4.5.Співпраці з органами управління освітою та органами управління об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст з метою попередження порушень норм законодавства, недопущення необґрунтованого закриття навчальних закладів та звільнення їх працівників. 5.4.6.Ініціювання розгляду відповідними органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, випадків відмови роботодавцями усунути виявленні порушення трудового законодавства для вжиття необхідних заходів реагування або звернення до судових органів. Зміни у розділі 6 «Нормування і оплата праці» У розділі 6 МОН України в додаткових пунктах зобов’язується: 6.1.2. Сприяти забезпеченню реалізації положень Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.10.2010 № 926, що стосується виплати надбавки в розмірі не менше 20% посадового окладу (ставки заробітної плати, в тому числі годинної) з метою підвищення престижності педагогічної праці всім педагогічним працівникам. 6.1.3. Вживати заходів для встановлення: посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії в розмірі трьох мінімальних заробітних плат зі збільшенням його за кожною наступною кваліфікаційною категорією не менше ніж на 10% найменшого посадового окладу науково-педагогічного працівника на 25% вище від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії зі збільшенням його за кожним наступним посадовим окладом не менше ніж на 10% від попереднього схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» 6.1.4. Вжити заходів для внесення змін до законодавства щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інших доплат за виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, доплат за роботу у гірській місцевості та інших виплат тим працівникам, заробітна плата яких менша від розміру мінімальної заробітної плати; 6.1.6. Вжити заходів для вирішення питання щодо: підвищення розмірів посадових окладів науково-педагогічним, науковим та педагогічним працівникам вищих закладів освіти підвищення розмірів посадових окладів тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників з числа осіб, які мають освітній рівень бакалавра Пункт 6.2 Угоди доповнено домовленостями Сторін: 6.2.5. Вживати заходів для: удосконалення умов оплати праці працівників галузі, зокрема музичних керівників закладів дошкільної освіти, працівників методичних кабінетів, центрів, тренерів-викладачів, спеціалістів управлінь, відділів освіти, бухгалтерій, старших лаборантів, завідувачів лабораторій вищих закладів освіти, інженерів з охорони праці та інших працівників з метою підвищення рівня заробітної плати; 6.2.6. Вживати заходів для забезпечення до 2023 року поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту», передбачивши при цьому щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб з затвердженням відповідної Схеми посадових окладів та недопущення при удосконаленні умов оплати праці працівників бюджетної сфери звуження цих законодавчих норм педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Пункт 6.3 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки: 6.3.4. При встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами: забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, якими не встановлено будь-яких обмежень та застережень щодо їх відповідного оснащення чи атестації з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру доплати конкретному педагогічному працівникові. 6.3.21. Здійснювати оплату праці вчителів, які викладають декілька предметів інваріантної складової навчального плану, зокрема й у іншому закладі загальної середньої освіти, та пройшли курси підвищення кваліфікації з цих предметів, та які мають години навантаження на посаді вихователя групи продовженого дня, виходячи з присвоєної кваліфікаційної категорії з основного предмета (за фахом). 6.3.23. Забезпечення доплати за роботу в інклюзивних класах (групах) у максимальному розмірі 20% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 72 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096». 6.3.25. Забезпечувати встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації, її результатів. 6.3.26. Забезпечити встановлення надбавок працівникам бібліотек відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» в максимальному розмірі. 6.3.27. Забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання, в максимальному розмірі. 6.3.28. Забезпечити встановлення доплати вчителям за керівництво філією закладу загальної середньої освіти з чисельністю учнів менше 20 осіб в розмірі 25% ставки заробітної плати, як це передбачено для початкових шкіл. 6.3.29. Вжити заходів для підвищення посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів у найкоротші терміни 2018 року. 6.3.30. Забезпечити роботу з депутатами місцевих рад щодо збільшення обсягів фонду оплати праці закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших комунальних закладів та установ освіти, необхідних для встановлення «регіональних надбавок» у розмірі 10%, який передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 22 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. 6.3.31. Підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів та ставок заробітної плати працівників, посади яких зазначено в примітах до Схем тарифних розрядів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 25.09.2005 № 557, здійснювати з 1 січня 2017 року. Зміни в розділі 7 «Охорона праці та здоров’я» Пункт 7.2 доповнено рекомендаціями керівникам закладів та установ освіти і науки, виборним профспілковим органам: 7.2.3. Включати в колективні договори закладів освіти і науки зобов’язання щодо: видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту з дотриманням Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, а також мийних та знешкоджувальних засобів. Зміни в розділі 8 «Соціальні гарантії, пільги, компенсації» Пункт 8.2 доповнено домовленостями Сторін Угоди: 8.2.1. Вживати заходів для реалізації передбачених статтями 51, 57, 61 Закону України «Про освіту» прав та гарантій педагогічних працівників щодо їх сертифікації, оплати праці та забезпечення безоплатним житлом з опаленням і освітленням педагогічних працівників сільської місцевості і селищ міського типу та членів їх сімей, а також недопущення їх звуження. 8.2.5. Спрямовувати роботу на забезпечення дотримання чинного законодавства: здобувачам освіти та молодим спеціалістам, зокрема тим, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю. 8.2.9. Вживати заходів для відновлення та реалізації прав педагогічних та науково-педагогічних працівників на пенсію за вислугу років відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про освіту» , осучаснення раніше призначених пенсій. 8.2.17. Домагатися вирішення питання щодо перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам з числа науково-педагогічних і наукових працівників та відновлення права наукових і науково-педагогічних працівників на виплату під час виходу на пенсію грошової допомоги в розмірі шести місячних посадових окладів (ставок) з урахуванням надбавок і доплат. Зауважте! Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти і науки України, яким може надаватися додаткова відпустка, передбачений в Додатку № 1 до Галузевої угоди, доповнено посадами: практичні психологи соціальні педагоги.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2360-zmni-v-galuzevy-ugod-mj-mon-ta-tsk-profsplki-eksklyuzivniy-komentar

                                                     

                               Нова редакція Галузевої угоди на 2016–2020 роки

Мінсоцполітики зареєструвало 01.06.2018 за № 16 Галузеву угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки.

До того часу Галузева угода мала реєстраційний № 31 (від 15.12.2016).

Ексклюзивний коментар

Про внесення змін і доповнень ЦК Профспілки повідомляв ще 19 квітня цього року.

Нова редакція зумовлена суттєвими змінами в законодавстві, передовсім:

  • законами України «Про освіту», «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про вищу освіту»
  • змінами в Бюджетному кодексі України.

Також необхідно було узгодити норми двох постанов КМУ від 22.01.2018:

                                                

Лист МОН № 1/9 -250 від 19. 04. 2018 «Щодо зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти»

Міністерство охорони здоров я України надає роз яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів

                                               Роз яснення Міністерства охорони здоров я України

 Лист департамента освіти і науки  ОДА  " Про складання  освітніх програм та навчальних планів"    drive.google.com/file/d/1IN_BxyJqllC17n3YAlHgIP010cKZpR-f/view

Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»

Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»  

Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»

Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

Типова освітня програма 2-4

Типов освітня програма 5-9

Типова освітня програма 10-11 Стандарт 2004

Типова освітня програма 10-11 Стандарт 2011

                                              

Перелік навчальних програм: http://osvita.ua/school/program/

Лист Міністерства освіти і науки України «Про надання згоди на обробку персональних даних» 
https://drive.google.com/file/d/1fWFXgsQjmOEWOBOU6GodWT8i3LR-8S6L/view?usp=sharing 

Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” затверджено типові освітні, включаючи навчальні, програми з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти та надано їм гриф “Затверджено Міністерством освіти і науки”.

Розміщуємо затверджені програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання:

  • Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко;
  • Tипова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна.

На офіційному порталі МОН України розміщено такі програми Нової української школи:

                                  Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я. Савченко

                                   Tипова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна

2017-2018 н.р.

http://Лист МОН України №1/9-114 від 26.02.2018 "Щодо деяких організаційних питань з підготовки педагогічних працівників на сайті студії он-лайн освіти EdEra"

Перелік інструкцій

з безпеки життєдіяльності учнів

(для класного керівника)

     1. ІНСТРУКЦІЯ №  1

           вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів під час виховного процесу

     2. ІНСТРУКЦІЯ № КК-1

           з безпеки життєдіяльності учнів у приміщенні та на території навчального закладу під час навчально-виховного процесу

     3. ІНСТРУКЦІЯ № КК-2

           з безпеки життєдіяльності учнів під час осінніх канікул

     4. ІНСТРУКЦІЯ № КК-3

        з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул

     5. ІНСТРУКЦІЯ № КК-4

         з безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул

     6. ІНСТРУКЦІЯ № КК-5

        з безпеки життєдіяльності учнів під час навчальної практики та літніх канікул

     7. ІНСТРУКЦІЯ № КК-6

        з безпеки життєдіяльності учнів під час групових поїздок, пішохідних екскурсій, пішохідного та дорожньо-транспортного руху учнів

     8. ІНСТРУКЦІЯ № КК-7

        з безпеки життєдіяльності учнів під час перебування у громадських місцях, проведення масових заходів на базі інших навчальних закладів та установ

     9. ІНСТРУКЦІЯ № КК-8

       з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на автомобільному транспорті

    10. ІНСТРУКЦІЯ № КК-9

        з безпеки життєдіяльності учнів під час туристично-екскурсійних, групових перевезень на залізничному транспорті

    11. ІНСТРУКЦІЯ № КК-10     

        з безпеки життєдіяльності учнів під час спортивно-масових заходів на базі навчального закладу та інших закладів освіти (кроси, змагання тощо)

     12. ІНСТРУКЦІЯ № КК-11

        з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі та інші свята)

     13. ІНСТРУКЦІЯ № КК-12

        з безпеки життєдіяльності учнів під час виконання трудових заходів на території навчального закладу та поза ним

     14. ІНСТРУКЦІЯ № КК-13

       з безпеки життєдіяльності учнів під час навчальних екскурсій, походів, туристично-краєзнавчих заходів, організованого відпочинку в лісі, прибережній зоні тощо

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.